Geopark de Hondsrug, Van alle tijden...

SONY DSC

Verleden en toekomst

Ieder geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven deze elementen een  geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden. Inwoners, bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs maken samen een geopark. Wie meer van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om. Een geopark wil mensen inspireren om samen de toekomst van hun streek met vertrouwen en op een duurzame manier tegemoet te gaan. Deze algemene uitgangspunten gelden ook voor ons geopark, Geopark de Hondsrug. Om alvast een goede sfeerimpressie te krijgen van Geopark de Hondsrug kunt u hier de promotiefilm bekijken.

Mondiaal netwerk

Unesco Global GeoparkAlle geoparken zijn lid van het Global Geoparks Network (GGN), een internationaal samenwerkingsplatform. Tot op heden stond dit netwerk alleen onder toezicht van UNESCO, maar het wordt nu ondergebracht bij de aardwetenschappelijke tak van de organisatie. De aangesloten 120 Geoparken krijgen een officiële Unesco Status. Voordelen hiervan zijn de vergroting van de zichtbaarheid dankzij het UNESCO-label, de betere afstemming met andere UNESCO-programma’s, eenduidige kwaliteitsnormen voor deze gebieden en meer kennisuitwisseling.

Het Geopark de Hondsrug

Vanaf 2010 is het initiatief genomen om van het unieke Hondsruggebied een Geopark te maken. Op 5 september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk tijdens de 12e Conferentie in Ascea (Italië) bekend gemaakt dat het Hondsruggebied de status van Europees Geopark krijgt. Hierdoor wordt het Hondsruggebied het eerste Geopark van Nederland. De combinatie van unieke geologie, een bijzonder landschap en de opvallende invloed van de mens daarop maakt het de status meer dan waard. In 2014 is vanuit het project de Stichting Geopark de Hondsrug opgericht. Deze stichting heeft als doel het geopark verder te ontwikkelen.

Expedities

Het verhaal van het Hondsruggebied wordt verteld aan de hand van een tiental verhaallijnen. Van iedere verhaallijn wordt  een Expeditie gemaakt. Elke expeditie begint in een Expeditiepoort. Dat is een museum of een bezoekerscentrum  met een  permanente  Geoparkexpositie.   Daarnaast bestaat de expeditie uit Hotspots. Dat zijn plekken waar onderdelen van de expeditie in het landschap zichtbaar zijn. Het kunnen plekken in het landschap zijn maar ook bijvoorbeeld kleine musea of informatiecentra. In het voorjaar van 2012 zijn de Expeditiepoorten IJstijden en Prehistorie in het Hunebedcentrum in Borger en Expeditiepoort Veen in het Veenpark geopend. In het voorjaar van 2013 zijn de Expeditiepoort Kunstenaars in het Hondsruggebied in het Van Gogh Huis in Veenoord-Nieuw-Amsterdam en de Expeditiepoort Sporen van Strijd  in het Arsenaal van Coevorden geopend. De Expeditiepoort Water bevindt zich in Waterpark  De Bloemert in Midlaren en is op 4 juli 2014  open gegaan  en de Expeditiepoort Natuur  op 26 september 2014  in Informatiecentrum Homanshof in Anloo. Op 18 juni 2015 is  Expeditiepoort Bossen geopend in Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Voor de nabije toekomst  zijn er plannen voor een Expeditie Boeren inclusief een expeditiepoort .

Geopark Expeditiepoort WaterNatuur2Expeditiepoort VeenExpeditiepoort BossenVan Gogh Huis, expeditiepoort kunstcoevorden4Expeditiepoort IJstijden en Prehistorie

Hotspots

Iedere expeditie kent naast een expeditiepoort een aantal plekken in het landschap waar deelverhalen van de expeditie zijn te zien. Deze zogenaamde hotspots zijn plekken die je eigenlijk gezien moet hebben of je nu inwoner of toerist bent. Op de website www.geoparkdehondsrug.nl, op de app en in de expeditiegidsjes zijn deze hotspots te vinden, meestal is er een wandeling aan gekoppeld. Zo kunt u op eigen wijze het unieke landschap van het Hondsruggebied ontdekken.

Kansen voor het gebied

Geopark de Hondsrug richt zich bij het ontsluiten van haar gebiedsverhaal op de inwoners, op het onderwijs en op het toerisme. Zo is er de Hondsrugacademie, waar door middel van lezingen en cursussen inzicht wordt gegeven in de kleurrijke ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het Hondsruggebied. De talloze verhalen over bewoners die door de eeuwen heen het gebied hebben bevolkt worden steeds belicht vanuit de ondergrond: de geologische ontstaansgeschiedenis. Middelen die hiertoe worden ingezet zijn gidsen, kaarten, een foto-archief en filmmateriaal. Ook wordt ieder jaar in mei een Geoparkweek georganiseerd.

De kaart

Het Hondsruggebied is een groot gebied dat bijna geheel Oost Drenthe en gedeeltelijk Noord Drenthe beslaat.  Het gaat van de provinciegrens in het noorden, via de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger – Odoorn  naar het zuiden  naar de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden.  Ook het gebied in het Zuidoosten van Drenthe (het Bargerveengebied), het gebied ten oosten van de eigenlijke Hondsrug, het Hunzedal en het Nationaal Park Drentsche Aa, dat grenst aan Assen behoren tot  Geopark de Hondsrug. Het gebied is goed ontsloten met toegangswegen.  Treinstations zijn te vinden in Coevorden, Dalen, Nieuw Amsterdam, Emmen, Assen, Haren en Groningen.

Kaart GdH 2015 CEAGHG